Lärare, piano | Bo på Åland

Lärare, piano

Ålands musikinstitut lediganslår följande tjänst:

En ordinarie befattning som lärare med undervisningsskyldighet i piano fr.o.m. 01.08.2021 med en undervisningsskyldighet på 23 veckotimmar.

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd examen på studielinjen för lärare vid musikläroanstalt.

Sökande kan komma att kallas till arbetsprov samt intervju.

Tjänsten tillsätts ordinarie med 12 månaders provtjänstgöring.

Lön enligt gällande avtal.

Den som anställs skall innan tjänstgöringen påbörjas visa upp ett hälsointyg och ett straff registerutdrag enligt LL (2004:3) 3 §.

Mer information fås av rektor Björn Blomqvist.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.08.2021
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Lön
enligt gällande avtal
Skicka ansökan till

Sedvanliga verifierade ansökningshandlingar skall vara direktionen tillhanda under följande adress:

Direktionen för Ålands musikinstitut,

Grindmattesvägen 7,

22100 Mariehamn

Sista ansökningsdag
18.03.2021 - 16:15
Kontakta

Rektor Björn Blomqvist, ami@ami.ax, +358 457 524 4593

Ålands Musikinstitut, Grindmattesvägen 7, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax