Lärare i klarinett, saxofon, oboe och fagott

Ålands musikinstitut lediganslår följande tjänst:

Ett vikariat som lärare i klarinett, saxofon, oboe och fagott 01.08.2018-31.07.2019 med en undervisningsskyldighet på 23 veckotimmar.

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen eller vid konservatorium avlagd examen på studielinjen för lärare vid musikläroanstalt.

Sökande kan komma att kallas till spel- och undervisningsprov samt intervju. Lön enligt gällande avtal.

Den som anställs skall innan tjänstgöringen påbörjas visa upp ett straffregisterutdrag enligt LL (2004:3) 3 §.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.08.2018
Arbetets varaktighet
31.07.2019
Skicka ansökan till

Sedvanliga verifierade ansökningshandlingar sänds till: Direktionen för Ålands musikinstitut, Grindmattesvägen 7, 22100 Mariehamn

Sista ansökningsdag
27.06.2018 - 16:15
Kontakta
rektor Björn Blomqvist, +358 457 524 4593, ami@ami.ax
Ålands Musikinstitut, Grindmattesvägen 7, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax