Lärare i barnomsorgen | Bo på Åland

Lärare i barnomsorgen

Kumlinge kommun lediganslår ett vikariat som lärare i barnomsorg (100 %) vid Annagårdens daghem för tiden 20.8.2021-2.7.2022 med möjlighet till förlängning.

Annagårdens daghemsverksamhet innefattar omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-6 år. I verksamheten ingår också fritidshemsverksamhet för skolelever.

Vi söker dig som vill bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö. Lärandet sker i en miljö som är rolig, trygg och lärorik och du ser det kompetenta, unika barnet.

Behörighetskrav för lärare i barnomsorg enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99). Behörig som lärare i barnomsorgen är den som vid ett universitet eller därmed jämförbar högskola har avlagt en lärarexamen avsedd för barnomsorg eller motsvarande äldre examen. Lön enligt avtal. Före tillträde skall den som väljs visa upp utdrag ur straffregistret.

Kumlinge kommun ser gärna att arbetet söks av både kvinnor och män och är en arbetsplats som välkomnar mångfald. En prövotid på högst fyra månader kan tillämpas.

För ytterligare information, vänligen kontakta daghemsföreståndare Ann-Cathrin Lahtinen eller utbildningschef Kent Eriksson.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
20.08.2021
Arbetets varaktighet
2.7.2022, med möjlighet till förlängning
Lön
enligt avtal
Skicka ansökan till

Ansökningar bör vara bildningsnämnden tillhanda per e-post: kansli@kumlinge.ax eller per post:

Bildningsnämnden, Kommunkansliet, Kumlingevägen 323B, 22820 Kumlinge

Sista ansökningsdag
12.05.2021 - 15:00
Kontakta

Daghemsföreståndare Ann-Cathrin Lahtinen, 018-622432, daghemsforestandare@kumlinge.ax
Utbildningschef Kent Eriksson, 018-622455, utbildningschef@kumlinge.ax

Kumlinge Kommun, Kommunkansliet, 22820 KUMLINGE

Site by Strax