Landskapsläkare

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie deltidstjänst som LANDSKAPSLÄKARE vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå (20 veckotimmar).

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö. Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser. Avdelningen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Ålands hälso- och sjukvård.

Vid hälso- och sjukvårdsbyrån handläggs ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar. Förutom landskapsläkaren tjänstgör en byråchef, en specialsakkunnig samt en jurist vid byrån.

Till landskapsläkarens tjänsteuppgifterna hör att:

- handlägga ärenden och delta i utvecklingsarbetet gällande folkhälsoarbete och hälso- och sjukvården,

- handlägga ärenden med stöd av överenskommelseförordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården,

- utöva tillsyn över offentlig och privat hälso- och sjukvård i landskapet,

- verka för utvecklandet av samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialvården,

- bevaka och handlägga EU-ärenden inom ansvarsområdet,

- ansvara för hälso- och sjukvårdens beredskapsplanering,

- övergripande ansvara för förvaltningsuppgifter enligt lagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos människor samt

- handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Tjänsten är på 20 veckotimmar och det är möjligt att kombinera tjänsten med andra uppdrag, dock inte kliniskt medicinskt arbete på Åland eller motsvarande, som bedöms påverka opartiskheten ifråga om tillsynsuppgifterna.

Behörighetskrav är i Finland legitimerad läkare.

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Tjänsten är inrättad med avtalslön.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till
registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Sista ansökningsdag
23.09.2019 - 16:00
Kontakta

Avdelningschef Bengt Michelsson, (018) 25 260, bengt.michelsson@regeringen.ax

Ålands landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax