Lagerarbetare | Bo på Åland

Lagerarbetare

Ålands landskapsregering lediganslår ett tillsvidareavtal som lagerarbetare vid Infrastrukturavdelningen, Transportbyrån, Verkstads- och lagerenheten i Möckelö, Jomala kommun.

Arbetet som lagerarbetare

Vi söker nu en lagerarbetare som i huvudsak ska handha följande uppgifter:

-Leverera varor både in i och ut ur lager

-Göra beställningar

-Leverera varor ut till kund

-Ta in offerter

-Vikariera övrig lagerpersonal vid deras frånvaro

-Sköta personaladministration

Som lagerarbetare har du täta kundkontakter med både externa och interna beställare. Hela Åland är vårt arbetsområde.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Vi söker dig som är innovativ, driftig, ansvarstagande och välorganiserad, har lätt för att samarbeta och arbeta i team.

Vi ser gärna att du har ett gott ordningssinne och är välstrukturerad. Du behöver kunna använda MS-Office programmen Word och Excel. Erfarenhet av lagerbokföring är meriterande.

Behörighetskrav för tjänsten är examen på gymnasialstadienivå med lämplig inriktning eller motsvarande arbetserfarenhet.

Körkort för personbil är ett krav. Arbetsspråket är svenska.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där kundkontakter hör till vardagen.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kommer att tillämpas.

Lön

Lön utgår enligt JHL avtalet för närvarande 2399,83 - 3031,24 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Mer information om arbetet som lagerarbetare

Närmare information lämnas av lagerförman Linda Fellman eller verkstadschef Peter Danielsson.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Infrastrukturavdelningen och dess transportbyrå

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om cirka 35 miljoner euro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg- och energifrågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Verkstads- och lagerenheten

Till transportbyrån hör verkstads- och lagerenheten med cirka 30 anställda. Av dessa har knappt hälften sin arbetsplats i Möckelö verkstad och lager, och drygt hälften linfärjeförare på tre linfärjelinjer. Verkstaden omsätter 2 miljoner euro i året.

Avdelningen är indelad i en beställarfunktion och en utförarfunktion. Huvuddelen av verkstadens tjänster köps därför in av avdelningens beställarfunktioner. Grovt kan man säga att montörerna lägger 70 % av den debiterbara tiden på landskapets tonnage och 30 % på underhåll och reparationer av vägunderhållets maskinpark. Till detta kommer underhåll och reparationer inom bro och hamn. Tjänsterna säljs till transportbyrån och vägnätsbyrån. Även driften av de tre linfärjelinjerna köps av transportbyrån såsom en driftsentreprenad. Lagerfunktionen betjänar förutom den egna verksamheten även landskapsregeringens avdelningar och skolor, kommuner samt driftentreprenörer inom skärgårdstrafiken.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Lön
2399-3031,24 €
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingar med CVskickas in på adressen

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
03.12.2021 - 16:00
Kontakta

Lagerförman Linda Fellman, +358 18 25168
Verkstadschef Peter Danielsson, +358 18 475 313 4330
fornamn.efternamn@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax