Laborant, sommarvikarie

SOMMARVIKARIE sökes TILL LABORATORIET på Lotsbroverket.

Laboranten skolas upp att sköta det dagliga arbetet med vattenanalyser, styrning av kemikaliedoserings utrustning och kalibrering av mätinstrument. Laboranten utför analyser på avloppsvattnet och slammet med avseende på bl.a. fosfor, kväve, nitrat, ammonium, BOD, COD samt suspenderade partiklar. Vi har mätutrustning för bl.a. pH, syre, ammonium, nitrat och ss som ska kalibreras och kontrolleras. Alla analyser dokumenteras i dagliga rapporter. Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsförmåga.

Lämplig bakgrund är t.ex. studerande som läser biologi, kemi, miljö eller andra lämpliga inriktningar och har laboratorieerfarenhet. Arbetsspråket är svenska och Mariehamns stad är en rökfri arbetsplats.

Lön: ca. 2300€/mån

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
ca. mitten av juni
Arbetets varaktighet
ca 8 veckor
Arbetstid
07-16, fredag 07-14.15
Skicka ansökan till

Skriftliga ansökningar med CV till tomas.morn@mariehamn.ax

Sista ansökningsdag
18.03.2019 - 00:00
Kontakta
För mer information kontakta Laborant LaDena Laine, (018) 531 592 eller Driftchef Tomas Mörn, (018) 531 591
Mariehamns Stad, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax