Laborant, sommarvikarie | Bo på Åland

Laborant, sommarvikarie

Sommarvikarie till laboratoriet på Lotsbroverket. Laboranten skolas upp att sköta det dagliga arbetet med vatten analyser, styrning av kemikaliedoserings utrustning och kalibrering av mätinstrument. Laboranten utför analyser på avloppsvattnet och slammet med avseende på bl.a. fosfor, kväve, nitrat, ammonium, BOD, COD samt suspenderade partiklar. Vi har mätutrustning för bl.a. pH, syre, ammonium, nitrat och ss som ska kalibreras och kontrolleras. Alla analyser dokumenteras i dagliga rapporter.

Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsförmåga. Lämplig bakgrund är t.ex. högskole studerande som läser biologi, kemi, miljö eller andra lämpliga inriktningar och har laboratorie erfarenhet.

Lönen är ca 2300€/mån.

Arbetsspråket är svenska och Mariehamns stad är en rökfri arbetsplats.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
mitten av juni
Arbetets varaktighet
ca 8 veckor
Arbetstid
07-16, fredag 07-14.15
Lön
ca 2300€/mån
Skicka ansökan till

Skriftliga ansökningar med CV skickas till tomas.morn@mariehamn.ax

Sista ansökningsdag
30.03.2020
Kontakta

Laborant LaDena Laine, 018-531 592
Driftchef Tomas Mörn, 018-531 591

Mariehamns Stad, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax