Klasslärare, lektorer, timlärare och vikarier | Bo på Åland

Klasslärare, lektorer, timlärare och vikarier

Mariehamn är en sjöfartsstad med drygt 11.700 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Mariehamns stads grundskolor ska ge alla barn utifrån ålder och individuella behov möjlighet till goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö.

I Mariehamn finns tre grundskolor, Strandnäs skola med årskurserna 1-9, Övernäs skola med årskurserna 1-9 och Ytternäs skola med årskurserna 1-6.

Lärare anställs i Mariehamns stad med placering i viss skola vid anställningens början. Den anställdes placering inom Mariehamns stad kan förändras beroende på behovet av personal. Mariehamns skolor har under de senaste PISA-mätningarna uppvisat resultat i världsklass.

Vi söker KLASSLÄRARE, LEKTORER, TIMLÄRARE OCH VIKARIER till grundskolorna i Mariehamn.

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Du är en lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Följande platser är lediga att sökas:

Strandnäs:

1) 1 timlärare i hemkunskap, från 1.8.2020 tillsvidare

2) 1 timlärare i finska, från 1.8.2020 tillsvidare

3) 1 klasslärare, vikarie, från 1.8.2020 till 31.7.2021

4) 1 klasslärare, vikarie från 1.8.2020

Ytternäs:

5) 1 klasslärare, från 1.8.2020 tillsvidare (musikundervisning ingår)

6) 1 klasslärare, från 1.8.2020 tillsvidare (träslöjdsundervisning ingår)

7) 1 klasslärare, från 1.8.2020 tillsvidare

8) 1 klasslärare, från 1.8.2020 tillsvidare

9) 1 klasslärare, från 1.8.2020 till 31.7.2021

10) 1 klasslärare, från 1.8.2020 till 31.7.2021

11) 1 klasslärare, från 1.8.2020 till 31.7.2022

Övernäs:

12) 1 klasslärare, från 1.8.2020 tillsvidare

13) 1 lektor i svenska, från 1.8.2020 tillsvidare

14) 1 timlärare i religion (huvudsyssla), från 1.8.2020 tillsvidare

15) 1 timlärare i engelska (huvudsyssla), från 1.8.2020 tillsvidare

16) 1 timlärare i biologi och geografi, från 1.8.2020 tillsvidare

17) 1 timlärare i finska (huvudsyssla), från 1.8.2020 tillsvidare

Behörighetskrav för lärare framgår i Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom bildningsväsendet (FFS 986/1998).

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag och hälsointyg.

Du behöver bara lämna en ansökan även om du söker flera platser. Ange tydligt i ansökan vilken/vilka platser du söker genom att sätta ut nummer.

Läs mer på www.mariehamn.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.08.2020
Arbetets varaktighet
se respektive tjänst
Skicka ansökan till

Ansökan med behörighetsintyg och CV skall vara bildningsnämnden tillhanda, helst per e-post, till pia.hagglund@mariehamn.ax eller Bildningsnämnden i Mariehamn, Pb 5, 22101 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
06.03.2020 - 15:00
Kontakta

Strandnäs: Rektor Mikael Rosbäck, 018-531 340, mikael.rosback@mariehamn.ax
Ytternäs: Rektor Andreas Wiklund, 018-531 360, andreas.wiklund@mariehamn.ax
Övernäs: Rektor Anders Eriksson, 018-531 370, anders.eriksson@mariehamn.ax
Rektorerna besvarar frågor under veckorna 9 och 10, dvs inte under sportlovet.
Allmänna frågor kan ställas till bildningschef Kjell Nilsson under hela ansökningsperioden, 018-531 660, kjell.nilsson@mariehamn.ax

Mariehamns Stad, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax