IKT-pedagog | Bo på Åland

IKT-pedagog

Högskolan på Åland lediganslår en tillfällig tjänst som IKT-pedagog, under tiden 15.8.2021 - 31.7.2024

Vi söker dig som är kommunikativ, tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att skapa delaktighet i förändringsarbetet. Du är initiativtagande, driver processer framåt och uppnår resultat. Du förväntas stödja högskolans personal, i synnerhet lärare, i digital pedagogik, driva frågor kring pedagogisk utveckling med stöd av IKT-verktyg, speciellt utveckling med hjälp av lärplattformar och andra system för pedagogiskt arbete. Du kommer att ingå i ett IKT-stödteam tillsammans med en teknisk IKT-stödperson.

Till IKT-pedagogens uppgifter hör bland annat att:

- Stödja och handleda högskolans lärare i användningen av digitala verktyg och digital pedagogik som används vid flerformsundervisning på campus och distans

- tillsammans med den tekniska IKT-stödpersonen bevaka utvecklingen av nya idéer och ny teknik inom det teknopedagogiska fältet i syfte att kunna presentera och introducera det för högskolans personal

- tillsammans med den tekniska IKT-stödpersonen regelbundet sammanställa och beskriva trender inom den pedagogiska IT-utvecklingen i samråd med utbildningsansvariga

- delta i utvecklande av nya digitala undervisningsformer

- aktivt samverka med IKT-stödpersoner vid åländska lärosäten för vuxenutbildning samt med yrkeshögskolor och universitet i Finland

- tillsammans med den tekniska IKT-stödpersonen stödja, coacha och utbilda högskolans personal inom IKT

- tillsammans med den tekniska IKT-stödpersonen producera instruktioner och lärandematerial för högskolans personal och - studerande för användning av lärplattformar, digitala verktyg och tekniker för undervisning

- samarbeta med och stödja högskolans IT-utvecklare vid behov

- övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning

Behörighetskrav

Minst kandidatexamen inom pedagogik, informatik eller motsvarande med inriktning mot lärande, IKT-utveckling, media eller annan jämförbar högskoleutbildning.

Övriga kompetenser

Högre högskoleexamen är en merit. Särskilt meriterande är om du har en lärarutbildning eller pedagogisk utbildning med fokus på vuxnas lärande som grund. Det är meriterande om du har undervisningserfarenhet samt erfarenhet av arbete från högskola och/eller universitet. Särskilt meriterande är erfarenhet av att ha arbetat med vuxnas lärande och/eller arbete med flexibel utbildning, distanspedagogik eller nätbaserat lärande. Du är hängiven digitalisering och har erfarenhet av hur lärande kan stärkas i vuxenutbildning med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Goda språkkunskaper är meriterande. Som allmän bedömningsgrund gäller att du har god samarbetsförmåga.

Lön

Enligt landskapets tjänstekollektivavtal, tidigare löneklass A 24 (3 265,65 € - 4 136,97 €)

Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta prorektor Sven Schauman eller vicerektor Bengt Englund.

VIKTIG information till sökande: När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefe

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
15.08.2021
Arbetets varaktighet
31.7.2024
Lön
enligt landskapets tjänstekollektivavtal
Skicka ansökan till

Din ansökan med cv och ev andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket "IKT-pedagog" till adressen jobb@ha.ax

Sista ansökningsdag
18.05.2021 - 15:00
Kontakta

Prorektor Sven Schauman, +358 18 537 766
Vicerektor Bengt Englund, +358 18 537 739

Högskolan på Åland, Navigationsskolegränd 2, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax