Handledare, Brottsofferjouren | Bo på Åland

Handledare, Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en riksomfattande organisation som arbetar för alla brottsoffer i Finland i samarbete med olika myndigheter. Brottsofferjourens uppgift är att förbättra brottsoffrens, deras närståendes och vittnens ställning i samhället. Vi arbetar för brottsoffrens rättighet att få tillgång till de tjänster och stöd som behövs.

Handledaren deltar i arbetet med brottsoffer, organisering av volontärer samt samarbetar med andra myndigheter och organisationer. Arbetspunkten är i Mariehamn och koordineras av Röda Korsets Ålands distrikt. I arbetet ingår kvälls- och helgarbete samt arbetsresor inom Finland.

Vi förutsätter följande:

- Passande högskoleutbildning (T.ex. pol.mag. i utvecklingspsykologi, psyk.sjukskötare, socionom)

- Arbetsspråket på Åland är svenska. Vi uppskattar goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och finska, eftersom arbetsspråket inom Brottsofferjouren i Finland till stor del är finska

- God samarbetsförmåga samt motivation för nätverksarbete

- Färdigheter i att föreläsa och utbilda

- Aktiv, inspirerande och målmedveten personlighet

Vi uppskattar även sakkunnighet inom brottsprocessen samt erfarenhet i frivilligverksamhet.

Intervjuerna hålls i Mariehamn under tiden 14-15 april 2020.

Läs mer på www.riku.fi/sv

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
snarast möjligt
Lön
enligt kollektivavtal för org. inom soc.
Skicka ansökan till

Vi önskar en fritt skriven ansökan samt CV som skall vara oss tillhanda på tomas.urvas@redcross.fi eller Finlands Röda Kors Ålands distrikt, Tomas Urvas, Torggatan 26 A, 22100 Mariehamn.

Sista ansökningsdag
03.04.2020 - 15:00
Kontakta

Regiondirektör Sari Somppi, 050 572 9265 (Vasa)
Verksamhetsledare Tomas Urvas, 040 516 3537 (Åland)

Finlands Röda Kors Ålands distrikt, Torggatan 26 A, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax