Förvaltningssekreterare | Bo på Åland

Förvaltningssekreterare

ÅMHM är en prövnings- och tillståndsmyndighet inom miljö, livsmedel, alkohol, hälsovård, sjukvård och socialvård. Därtill handhar myndigheten 24 h veterinärvårdsverksamhet samt utför laboratorietjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö. Myndigheten har ca 40 anställda.

ÅMHM lediganslår en ordinarie tjänst som förvaltningssekreterare.

ÅMHM har prövnings- och tillsynsansvar inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, alkoholservering, tobaksförsäljning, djurskydd, socialvård och hälsovård. Våra miljöskyddsinspektörer och veterinärer ansvarar självständigt för sina arbetsområden och har i detta arbete stöd av en administratörsgrupp.

De administrativa funktionerna består av en myndighetsjurist som stödjer myndigheten i olika juridiska frågor, en förvaltningssekreterare med ansvar för bland annat administration av beslut, en ekonom som sköter personal- och ekonomiadministration, en kanslist som bland annat sköter diarieföring, växel, blanketter och hemsida samt en veterinärassistent som sköter smådjurskliniken och viss veterinäradministration.

Som förvaltningssekreterare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att expediera, granska och fakturera prövnings- och tillsynsbeslut och att sköta myndighetens arkiv. Du har en viktig roll i myndighetens kvalitetssäkring och medverkar till att upprätthålla och utveckla våra förvaltnings- och administratörsrutiner. Du sköter även styrelsens och prövningsnämndens sekreteraruppgifter. Då administratörsgruppen är liten går kanslisten, ekonomen och förvaltningssekreteraren in i varandras arbetsuppgifter vid behov.

Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet kräver integritet, samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift. För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska.

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen på gymnasienivå. Meriterande är dokumenterat goda kunskaper i och erfarenhet av allmän förvaltning samt goda datakunskaper. Vårt ärendehanteringssystem är EDP Vision som är ett viktigt arbetsredskap i förvaltningssekreterarens tjänst.

Vi ser gärna se att du har kunskap och intresse av IT-frågor och kan vara behjälplig i utvecklingen av att arbeta för en ökad digitalisering inom myndigheten.

ÅMHM är en relativt liten myndighet och det behöver finnas en flexibilitet i att göra insatser inom flera olika områden och arbeta tillsammans med grupperna utifrån de behov som finns av avlastning och stöttning.

Myndighetens förvaltningsspråk är svenska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Lön
2353-2971€ + allmänt lönetillägg
Skicka ansökan till

Din ansökan och meritförteckning ska vara ÅMHM tillhanda på adressen ÅMHM, Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn eller kansliet@amhm.ax.

Sista ansökningsdag
31.03.2020 - 15:00
Kontakta

Myndighetschef Susanne Perander, susanne.perander@amhm.ax, 018-528 600
Kanslist Michaela Rosén, michaela.rosen@amhm.ax
Myndighetsjurist Robert Sundström, robert.sundstrom@amhm.ax

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax