Församlingsvaktmästare

Hammarlands församling söker FÖRSAMLINGSVAKTMÄSTARE.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att förbereda för gudstjänster och förrättningar i kyrkan eller i församlingens övriga utrymmen, att närvara vid gudstjänster och förrättningar och därvid biträda tjänstgörande präst, att handha vården av de kyrkliga textilierna samt inventarierna, att städa kyrkorummet och församlingens övriga lokaler, att ombesörja öppning och stängning av kyrkan, att tillse att ljudanläggningen fungerar, att övervaka kyrkklockornas underhåll, att bistå anhöriga vid val av gravplats samt handha gravförteckningen, att handha skötseln av församlingens fondgravar och övriga gravar som församlingen åtagit sig att sköta, att delta i skötseln av gravgården samt att vikariera för fastighetsskötaren vid semester och andra ledigheter.

Detaljerad arbetsbeskrivning finns.

Behörighetskrav: Medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter räknas som en merit.

Lön: Kravgrupp 401 (grundlön 1892,17)

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Arbetstid
heltid
Skicka ansökan till

Hammarlands församling/ansökan, Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland

Sista ansökningsdag
25.04.2019 - 00:00
Kontakta
Mårten Andersson, 050 302 5825, marten.andersson@evl.fi
Hammarlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22240 HAMMARLAND

Site by Strax