Förmedlare

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) tillhandahåller arbetsförmedling och annan arbetsmarknadsservice samt handlägger studiestöd och arbetslöshetsförmåner. På AMS jobbar 22 personer och vi verkar i nyrenoverade utrymmen i centrala Mariehamn.

AMS lediganslår en tillfällig tjänst som FÖRMEDLARE till och med 1.9.2019, med möjlighet till förlängning.

Som förmedlare ger du service och stöd till både arbetssökande och arbetsgivare. Du svarar på frågor om att söka jobb och att rekrytera personal. Du är bra på att lyssna och prata med människor, ge vägledning och se möjligheter. Du tolkar och tillämpar vårt regelverk, handlägger kundärenden och deltar i rekryteringsaktiviteter. Du jobbar i ett team med fyra andra förmedlare.

Behörighetskrav för tjänsten är slutförd treårig utbildning på gymnasialstadienivå eller annan lämplig utbildning.

Vi önskar att du

-har erfarenhet av och kunskap om arbetslivet i bred bemärkelse

-har god kunskap om den lokala arbetsmarknaden

-har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

-har erfarenhet av arbete med människor med olika behov

-har erfarenhet av samverkan med andra parter såsom arbetsgivare, utbildningsanordnare, organisationer och myndigheter

-har kunskaper i andra språk än svenska

-har god kunskap om utbildningsväsendet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din sociala kompetens.

Lönen är 2 329,10 - 2 940,89 euro per månad beroende på erfarenhet.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
snarast möjligt enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
01.09.2019, eventuellt längre
Skicka ansökan till

info@ams.ax eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Pb 2050, AX-22111 MARIEHAMN eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Nygatan 5, MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
25.02.2019 - 15:00
Kontakta
myndighetschef Tomas Lundberg, +358 18 25316 eller biträdande myndighetschef Yvonne Aspholm, +358 18 25118.
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Nygatan 5, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax