Fiskeribiolog | Bo på Åland

Fiskeribiolog

Ålands landskapsregering lediganslår en anställning som fiskeribiolog vid näringsavdelningens fiskeribyrå. Arbetstiden är 80 % av heltid. Arbetet är delvis förlagt vid Ålands fiskodling i Guttorp, Sund.

Näringsavdelningen, fiskeribyrån

Fiskeribyråns verksamhetsområde är att främja fiskerinäringen i landskapet samt att bidra till en god förvaltning av de fiskbestånd som näringen nyttjar.

Arbetet som fiskeribiolog

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för fiskeribiologen är:

- beredning av ärenden gällande fiskbestånd, fiskevård och muddring

- beredning av ärenden som berör av EU kvoterade fiskbestånd

- kartering av lekområden för fisk och främja genomförandet av fiskevårdsåtgärder

- insamling, bearbetning och sammanställning av data via fältarbeten (ansvara för provfisken)

- uppskattningar av fiskbestånd och fisksamhällen som underlag för förvaltning av ekonomiskt viktiga fiskarter

- följa med aktuell forskning och upprätthålla internationella kontakter

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier med naturvetenskaplig inriktning. Meriterande är kunskap om fiskbiologi, kunskap om geografiska informationssystem, erfarenhet av fiskevårdsarbete och förvaltning av fiskbestånd, erfarenhet av arbete med EU:s gemensamma fiskeripolitik samt arbete inom offentlig förvaltning. Körkort (B) är ett krav.

Lönen är 80 % av 3 110,20 € - 3 972,04 € + allmänt lönetillägg 121,24 € per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering här: http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.12.2020
Skicka ansökan till

Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN eller registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
04.11.2020 - 15:00
Kontakta

fiskevårdsinspektör Kaj Ådjers, +358 18 25 297, kaj.adjers@regeringen.ax eller byråchef Jenny Eklund-Melander, +358 18 25 285, jenny.eklund-melander@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax