Fastighetsskötare | Bo på Åland

Fastighetsskötare

Denna annons är inte en anställning utan en möjlighet att bjuda på uppdrag som anordnare av fastighetsskötsel i Kumlinge kommun.

Kumlinge kommun begär in anbud på fastighetsskötsel. Det finns fem olika uppgiftshelheter (Paket A, B, C, D och E) att lägga anbud på. Paketens innehåll och villkor för anbudsgivaren erhålls från byggnadstekniska kansliet från och med måndag den 6.4 till och med fredag 15.5 genom att maila kommuntekniker@kumlinge.ax eller ringa 018-622 420. Man kan lämna anbud på ett eller flera paket men kan inte villkora anbuden så att anbudet bara gäller om man får flera paket. Pris och driftsäkerhet är avgörande vid val av anbud.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
02.09.2020
Arbetets varaktighet
31 augusti 2024
Skicka ansökan till

Uppdragen är för tiden 2.9.2020 - 31.8.2024 och anbud skall lämnas in i slutet kuvert till Kumlinge kommun, Byggnadstekniska nämnden, Kumlingevägen 323b, 22 820 KUMLINGE.

Sista ansökningsdag
18.05.2020 - 15:00
Kontakta

Stefan Prokupek, 018-622 420, kommuntekniker@kumlinge.ax

Kumlinge Kommun, Kommunkansliet, 22820 KUMLINGE

Site by Strax