Familjedagvårdare | Bo på Åland

Familjedagvårdare

Socialnämnden ledigförklarar ett heltidsarbete som FAMILJEDAGVÅRDARE som arbetar i sitt eget hem från 6.4.2020, för preliminärt fyra barn under tre år.

Behörighetskrav: yrkesexamen för familjedagvårdare eller annan lämplig utbildning.

Arbetet lyder under AKTA bilaga 12.

Före tillträde ska den som väljs visa upp utdrag ur straffregistret och lämna in läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Kumlinge kommun ser gärna att vikariaten söks av både kvinnor och män och är en arbetsplats som välkomnar mångfald.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
06.04.2020
Skicka ansökan till

Ansökningar skall vara socialnämnden tillhanda under adress:

Socialnämnden

Kommunkansliet

22820 Kumlinge

Sista ansökningsdag
21.02.2020
Kontakta

Tf. socialsekreterare Susanne Danielsson, 018-622 430, socialsekreterare@kumlinge.ax

Kumlinge Kommun, Kommunkansliet, 22820 KUMLINGE

Site by Strax