EU-specialsakkunnig | Bo på Åland

EU-specialsakkunnig

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel för tiden 19.8.2020-18.8.2022, med möjlighet till förlängning, dock längst till och med 18.8.2025.

Den specialsakkunnigas huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva Ålands intressen vid EU:s institutioner, förmedla kunskap och information till landskapsregeringen om arbetet vid EU:s institutioner och andra centrala organ. Den specialsakkunniga skall i detta syfte rapportera regelbundet främst om det arbete och de ärenden vid EU:s institutioner som är eller kan vara av intresse för landskapet. Ett framgångsrikt handhavande av uppgiften förutsätter beredskap att arbeta i en internationell arbetsmiljö med snabbt tempo.

Behörighetskrav och kompetensprofil:

- behörighetskrav för tjänsten är examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier vid universitet eller högskola, erkänd av nationell utbildningsmyndighet, med lämplig inriktning;

- god kännedom om EU-rätten och EU-institutionerna;

- god kännedom om Åland, dess näringsliv, självstyrelsesystem och lagstiftning;

- kunskaper i engelska på hög nivå samt

- goda förutsättningar för samarbete och kontaktskapande verksamhet samt förmåga till självständigt arbete.

Av den sökande som föreslås för uppgiften görs med sökandes samtycke en säkerhetsutredning (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare uppgifter om förfarandet vid säkerhetsutredningen och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen https://www.poliisi.fi/sv/supo

Lön utbetalas enligt utrikesministeriets regelverk för specialsakkunniga.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
19.08.2020
Arbetets varaktighet
18.08.2022, ev. förlängning till 18.08.2025
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
06.03.2020 - 15:00
Kontakta

Rättsschef Michaela Slotte, 018-25 000 (växel), michaela.slotte@regeringen.ax
Rättssakkunnig Anna-Lena Sjöberg, 018-25 000 (växel), anna-lena.sjoberg@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax