Enhetschef, utbildnings- och kulturavdelningen | Bo på Åland

Enhetschef, utbildnings- och kulturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som ENHETSCHEF vid utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum, kulturarvsenheten.

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings- kultur-, arkiv- biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Ålands museums verksamhet innefattar utställningar och förmedling, ansvar och förvaltning av samlingar, kundservice samt museipedagogiskt arbete vid landskapsägda museer och sevärdheter. Ålands museum handlägger även utförande av uppdragsverksamhet inom sina verksamhetsområden.

Tjänsten som enhetschef är placerad i kulturarvsenheten, som bedriver kulturmiljö- och byggnadsvård, uppdragsverksamhet samt forskningssamordning. Enheten sköter även de arkeologiska och byggnadsantikvariska samlingarna samt annan museal verksamhet med samlingar.

Till enhetschefens ansvarsområde hör att leda, planera och ansvara för verksamheten vid kulturarvsenheten, bereda ärenden för föredragande samt handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Som enhetschef för kulturarvsenheten kommer du att:

- Leda och planera verksamheten för enhetens medarbetare

- Samordna verksamheten med övriga enheter inom Ålands museum

- Vara ställföreträdande museichef och ingå i Ålands museums ledningsgrupp

- Leda och planera den uppdragsarkeologiska verksamheten

- Leda byggnadsvårdsverksamheten

- Ansvara för den museala verksamheten vid de bebyggda sevärdheterna

- Ansvara för de arkeologiska och byggnadsantikvariska samlingarna samt även andra samlingar

- Sköta forskningssamordning och kontakter med forskarvärlden

- Avge sakkunnigutlåtanden inom verksamhetsområdet

Behörighetskrav och kompetensprofil:

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års heltidsstudier med i första hand arkeologisk och i andra hand annan kulturhistorisk lämplig inriktning. Dokumenterad forskningskompetens krävs.

Vid bedömning av sökanden kommer stor vikt läggas vid ledarskaps-, planerings- och samarbetsförmåga.

Körkort är en förutsättning. Prövotid kan komma att tillämpas.

Grundlön för närvarande 3324,73€ per månad, med alla ålderstillägg 4246,03€ per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24€ per månad.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering: https://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.04.2020 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
03.03.2020 - 15:00
Kontakta

Avdelningschef Niklas Stenbäck, 018-25 000, niklas.stenback@regeringen.ax
Museichef Annika Dahlblom, 018-25 000, annika.dahlblom@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax