Elevassistent

Bildningsnämnden i Föglö söker till Föglö grundskola en ELEVASSISTENT cirka 25 veckotimmar för tiden 15.8.2019 - 31.12.2019. Arbetsavtalet kan förlängas om Föglö kommunfullmäktige beviljar anslag för år 2020.

Föglö grundskola är en 1-9 skola med 37 elever.

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
15.08.2019
Skicka ansökan till

Bildningsnämnden i Föglö, Skoldir. Leif Eriksson, 22710 Föglö eller skoldirektor@foglo.ax

Sista ansökningsdag
05.05.2019 - 15:00
Kontakta
skolföreståndare Siv Fogelström tel. 018-50199, 050 5943198, siv.fogelstrom@foglo.ax eller vik. skoldirektör Leif Eriksson 040 0780470, skoldirektor@foglo.ax
Föglö Kommun, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ

Site by Strax