Elektriker | Bo på Åland

Elektriker

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som elektriker vid Infrastrukturavdelningens verkstad och lager i Möckelö, Jomala kommun.

Arbetet som elektriker

Vi söker nu en elektriker som arbetar både självständigt och tillsammans med vår ledande elektriker vid verkstads- och lagerenheten för att utföra elarbeten på våra fartyg, vajerfärjor, fordon, hamnar och fastigheter.

Arbetsuppgifterna för våra två elektriker är mångsidiga med såväl sjö- som landarbeten, både ute i fält och på plats i Möckelö verkstadsområde. Elektrikerna utför såväl installation av ny fartygsutrustning som reparation av gammal utrustning, utför felsökning och beställning av både reservdelar och materiel. Detsamma gäller arbeten på våra fordon och i hamnarna. Därför har du som elektriker hos oss täta kundkontakter med både externa och interna beställare och hela Åland som arbetsområde. Vi gör allt från byte av glödlampa till byte av hela system med allt vad det innebär. Anpassning mellan gammalt och nytt hör till vardagen.

Vi söker dig som är innovativ, driftig, ansvarstagande och välorganiserad, har en god samarbetsförmåga samt ett ekonomiskt sinnelag.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med mer långsiktigt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Utbildningskrav är godkänd och lämplig elektrikerutbildning, såsom exempelvis fartygselektriker, starkströmselektriker, industrielektriker eller styr- och reglerelektriker.

Utbildning som fartygselektriker eller motsvarande sjöutbildning är meriterande, likaså erfarenhet av landbaserat elanläggningsarbete och innehav av Elbehörighet 2.

Körkort för personbil är ett krav.

Tillträde

Tjänsten är vakant. Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kommer att tillämpas.

Lön

Lön utgår enligt JHL-avtalet, lönekod 8, för närvarande 2278,59 euro/mån.

Mer information om arbetet som elektriker

Närmare information lämnas av verkstadschef Peter Danielsson eller verkmästare Kalle Andersson.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Infrastrukturavdelningen och Transportbyrå

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg- och energi-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Verkstads- och lagerenheten

Till transportbyrån hör verkstads- och lagerenheten med ca 30 anställda. Av dessa är knappt hälften montörer med arbetsplats i Möckelö verkstad och lager, och drygt hälften linfärjeförare på tre linfärjelinjer. Verkstaden omsätter 2 miljoner euro i året.

Avdelningen är indelad i en beställarfunktion och en utförarfunktion. Huvuddelen av verkstadens tjänster köps därför in av avdelningens beställarfunktioner. Grovt kan man säga att montörerna lägger 70 % av den debiterbara tiden på landskapets tonnage och 30 % på underhåll och reparationer av vägunderhållets maskinpark. Till detta kommer underhåll och reparationer inom bro och hamn. Tjänsterna säljs till Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Även driften av de tre linfärjelinjerna köps av Transportbyrån såsom en driftsentreprenad.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Lön
2278,59 €
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingar med CV skickas till registraturen på adressen:

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
15.10.2021 - 16:00
Kontakta

Verkstadschef Peter Danielsson, +358 25166
Verkmästare Kalle Andersson, +358 25167
fornamn.efternamn@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax