Ekonomichef | Bo på Åland

Ekonomichef

Fr.o.m. 1.1.2021 kommer Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet att omfatta all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen blir indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet kommer att bestå av ca 250 anställda.

Kommunernas socialtjänst k. f. lediganslår följande tillsvidare tjänst

EKONOMICHEF

vars ansvarsområden är:

- chef med budgetansvar och personalansvar över ekonomikansliet, vilket även innefattar löneadministrationen, administratörerna och fastighetsförvaltningen

- vikarie för förbundsdirektör

- ansvarar för uppgörande av budget och sammanställning av verksamhets- och ekonomiplan

- ansvarar för budgetuppföljning och intern ekonomisk kontroll

- ansvarar för KST:s betalningsrörelse och betalningsplanering

- ansvarar för KST:s bokföring, bokslut och övrig redovisning

- ansvarar för ekonomisk statistik och övriga ekonomiska utredningar

- ansvarar för den tekniska IT-utvecklingen inom ekonomikansliet

- ansvarar för kommunförbundets fastigheter, finansiering och underhåll

Behörighetskrav:

är vid universitet eller högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten lämplig examen eller motsvarande utbildning samt goda referenser avseende ledarskap.

Helhetslön: 4900 €. Lönen justeras i enlighet med AKTA:s allmänna löneförhöjningar.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.12.2020 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare, 6 månader prövotid
Lön
Helhetslön: 4900 €
Skicka ansökan till

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn eller info@kst.ax

Sista ansökningsdag
30.10.2020 - 15:00
Kontakta

förbundsdirektör Katarina Dahlman eller t.f. ekonom Carina Andersson, (018) 526600.

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax