Dataskyddsombud (Deltid)

Deltidstjänst som Dataskyddsombud

Som dataskyddsombud på Datainspektionen har du stor frihet att själv lägga upp ditt arbete. I huvudsak ska du kunna fungera som stöd och råd till Datainspektionens tjänstemän i utförandet av deras arbetsuppgifter. Eftersom myndigheten idag består av en person som också är myndighetschef är det till denne som du ska utgöra ett stöd. Datainspektionen kommer inte att ge dig instruktioner för hur du ska sköta ditt arbete, men det förväntas att du ska vara tillgänglig för konsultation vid akuta situationer samt att du ska vara kontaktperson för allmänheten gällande frågor om Datainspektionens personuppgiftsbehandlingar. I samråd med myndigheten förväntas du även vara behjälplig med upprättandet av en personuppgiftspolicy.

Som dataskyddsombud framgår dina arbetsuppgifter av dataskyddsförordningen men de kommer bland annat bestå av att:

- vara ett kunskapsstöd och övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

- göra bedömningar och ge rekommendationer inför beslut som berör personuppgiftsfrågor.

- arbeta för att rutiner och arbetsprocesser införs så att dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning efterlevs.

- ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd.

- rapportera till myndighetschefen om hur regelefterlevnaden ser ut inom myndigheten.

- vara rådgivande och delta aktivt i planeringen gällande upphandlingar och inköp av IT-system.

Tjänsten är ett tillfälligt förordnande, det beräknas att tjänsten högst kommer att utgöra 25 % av en heltidstjänst. Den huvudsakliga delen av arbetet kommer inledningsvis att bestå av upprättandet av personuppgiftspolicy, därefter kommer det vara upp till dig att lägga upp arbetet efter eget omdöme. För att lyckas i tjänsten behövs ett bra helhetstänkt gällande dataskyddsfrågor, det är därtill meriterande om du har juridisk utbildning samt kännedom om åländsk förvaltninglagstiftning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna lyckas i tjänsten, då merparten av dokumentationen från den Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) författas på engelska.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
Arbetet inleds enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
Till årest slut med möjlighet till förlängning
Skicka ansökan till

inspektion@di.ax

eller

Datainspektionen
Elverksgatan 10
22100 MARIEHAMN
Finland
22100 MARIEHAMN
Finland

Sista ansökningsdag
30.09.2019 - 15:00
Kontakta

Joakim Söderberg, Tel: (018) 25550, inspektion@di.ax

Datainspektionen, Elverksgatan 10, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax