Dataskyddsombud

Vi söker ett DATASKYDDSOMBUD på ordinarie deltid 50 % i arbetsavtalsförhållande med början 7.1.2020.

Till uppgifterna som dataskyddsombud hör bland annat att ge råd och information inom kommunen angående EU:s dataskyddsförordning (GDPR), att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Detta ska ske i samarbete med Datainspektionen.

Till anställningen hör även att bistå stadsledning och övriga förvaltningar i verkställigheten av beslutade IT-lösningar i samarbete med stadens IT-planerare.

Behörighetskraven är:

- gymnasial utbildning påbyggd med, till anställningen, lämpliga eftergymnasiala kurser,

- erfarenhet av kommunal verksamhet, IT och liknande dataskyddsombudsuppgifter och att

- behärska svenska i tal och skrift.

Vi värdesätter god kommunikations- och samarbetsförmåga då du i rollen kommer att hantera många interna och externa relationer.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
07.01.2020
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Skicka ansökan till
Sista ansökningsdag
15.11.2019 - 15:00
Kontakta

Finanschef Peter Karlsson, 018-531 220, peter.karlsson@mariehamn.ax

Mariehamns Stad, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax