Daghemsföreståndare

Mariehamns församling lediganslår en tjänst som DAGHEMSFÖRESTÅNDARE.

Daghemmet fungerar på kristen grund.

Arbetsenhet: S:t Mårtensgården.

Behörighetskrav: Avslutad utbildning vid högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning, samt praktiska erfarenheter av omsorg och fostran av barn.

Lön: Enligt avtal.

Straffregisterutdrag ska uppvisas före tillträde till tjänsten.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.05.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare, 6 månaders prövotid
Skicka ansökan till

Kyrkorådet i Mariehamns församling,
Östra Esplanadgatan 6,
22 100 Mariehamn

Sista ansökningsdag
29.04.2019 - 15:00
Kontakta
Närmare upplysningar: om arbetsuppgifterna ger t.f. daghemsföreståndare Nina Sjöblom och om anställningsförhållandet personalsekreterare Inga-Britt Christenbrunn, växel (018) 5360
Mariehamns församling, Östra Esplanadgatan 6, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax