Byråsekreterare

Statens ämbetsverk på Åland lediganslår ett vikariat som BYRÅSEKRETERARE.

Arbetsuppgifterna består främst av registreringar och kundbetjäning.

Ett framgångsrikt handhade av vikariatet förutsätter studier med lämplig ämnesinriktning.

Lön för vikariatet utgår enligt kravnivå 5 i regionförvaltningsverkens lönesystem, samt en personlig löneandel som uppgår till 5-45 % av nämnda lön.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
03.06.2019
Arbetets varaktighet
09.08.2019
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna jämte CV tillställs Statens ämbetsverk, PB 58, 22101 Mariehamn, eller per e-post: registratur@ambetsverket.fi

Sista ansökningsdag
28.05.2019 - 00:00
Kontakta
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av häradsskrivare Louise Enqvist, (018) 635270
Statens ämbetsverk på Åland, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax