Byråchef/miljöjurist | Bo på Åland

Byråchef/miljöjurist

Byråchef/miljöjurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en ordinarie tjänst som byråchef/miljöjurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå med tillträde enligt överenskommelse.

Om arbetet som byråchef/miljöjurist

Till tjänsteuppgifterna hör bland annat i enlighet med LL (1998:70) om landskapsregeringens allmänna förvaltning att leda, fördela och utveckla arbetet vid miljöbyrån samt handlägga ärenden inom sakområdet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt förtrogenhet med ledarskap och förvaltningsuppgifter.

Meriterande kompetenser

Meriterande är kunskaper i miljöjuridik.

Tillträde

Tillträde snarast enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön betalas enligt löneklass A27.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnar avdelningschef Bengt Michelsson.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax och http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö.

Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Miljöbyrån handlägger ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Lön
löneklass A27
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till:

registrator@regeringen.ax

eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

Sista ansökningsdag
01.03.2021 - 16:15
Kontakta

Avdelningschef Bengt Michelsson, +358 (0)18 25 000, bengt.michelsson@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax