Byråchef, social- och miljöavdelningens miljöbyrå | Bo på Åland

Byråchef, social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Byråchef vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som byråchef vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Vid miljöbyrån handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Arbetet som byråchef

Till tjänsteuppgifterna hör bland annat i enlighet med LL (1998:70) om landskapsregeringens allmänna förvaltning att planera, leda, fördela och utveckla arbetet vid miljöbyrån samt handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är vid universitet eller jämförbar högskola som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års heltidsstudier.

Förtrogenhet med ledarskap och förvaltningsuppgifter är meriterande.

Tillträde snarast enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas. Lön enligt löneklass A27.

Mer information om arbetet som byråchef vid miljöbyrån

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax

Närmare information om tjänsten lämnar avdelningschef Bengt Michelsson.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Lön
A27
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

Sista ansökningsdag
17.06.2021 - 15:00
Kontakta

Avdelningschef Bengt Michelsson, +358 (0)18 25000 (växel), bengt.michelsson@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax