Byråchef

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som BYRÅCHEF vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå.

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö. Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser. Avdelningen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Ålands hälso- och sjukvård.

Vid hälso- och sjukvårdsbyrån handläggs ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar. Förutom byråchefen tjänstgör en specialsakkunnig, en jurist och en deltids landskapsläkare vid byrån.

Byråchefen fungerar som förman för hälso- och sjukvårdsbyrån. Till tjänsteuppgifterna hör att inom verksamhetsområdet ansvara för utvecklingsarbetet, handlägga ärenden, bevaka och utveckla lagstiftning och bevaka och handlägga EU-ärenden.

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.

Förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och god kännedom om verksamhetsområdena är meriterande liksom erfarenhet av ledarskap.

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön 4 032,50 - 5 149,92 euro beroende på antal ålderstillägg och därtill tillkommer allmänt lönetillägg om 121,24 euro per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Sista ansökningsdag
23.09.2019 - 16:00
Kontakta

Avdelningschef Bengt Michelsson, (018) 25 260, bengt.michelsson@regeringen.ax

Ålands landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax