Bostadsförvaltare

Ålands hälso- och sjukvård söker en BOSTADSFÖRVALTARE.

I uppgiften ingår skötsel av ÅHS personalbostäder som städning, möblering, och möbeltransporter samt övrig service till hyresgästerna.

Behörighetskrav är yrkesutbildning inom branschen eller genom praktisk erfarenhet inhämtad kompetens på yrkesområdet.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ålands hälso- och sjukvård/Personalenheten
Personalchef Terese Åsgård
PB 1091
AX-22 111 Mariehamn
eller per e-post förnamn.efternamn@ahs.ax

Sista ansökningsdag
17.09.2019 - 15:00
Kontakta

Bostadsförvaltare Amir Tavakoli, (018) 535 432, förnamn.efternamn@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax