Bokare | Bo på Åland

Bokare

Bokare vid Ålandstrafiken, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som bokare t.o.m. 31.12.2021, med eventuell möjlighet förlängning, till Ålandstrafiken vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå.

Arbetet som bokare

Som bokare arbetar du i en grupp om fem personer på Ålandstrafikens kontor. Till dina arbetsuppgifter hör bl.a. databokning av bilplatser ombord på skärgårdsfärjorna inklusive kundregistrering av privatpersoner och företagskunder. Du informerar kunder om bokningsregler, turlistor och biljettpriser för skärgårdsfärjor och bussar. Du hanterar bussfrakter och programmerar busskort samt sköter övrig kundbetjäning. Till arbetet hör daglig kassaredovisning och betalkortshantering samt övriga kontorsuppgifter.

Till den årliga tillfälliga tjänsten ser vi att du har ett stort intresse för IT-frågor och e-tjänster. Det fleråriga projektet Ålandstrafikens digitaliseringsresa har just inletts vilket bl.a. kommer att innebära förändrade arbetssätt. Vi söker därför dig som kan bistå i arbetet med att utveckla våra system, och som har erfarenhet av att arbeta med administratörsrättigheter i datasystem för att bl.a. kunna fungera som back-up och föra dialog med leverantörer.

Inskolning i Ålandstrafikens system sker på plats.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är avlagd examen på gymnasialstadienivå.

Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trivs med täta kundkontakter. Du har goda språkkunskaper, erfarenhet av liknande uppgifter samt mycket god data- och internetvana. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper vid intervjutillfällena.

Den tillfälliga tjänsten som bokaren har anställning till 31.12.2021, men trolig förlängning.

Anställningen utvärderas innan årsskiftet. Den tillfälliga tjänsten som bokare har redan funnits i många år och budgeteras årligen.

Lön utgår enligt erfarenhet i spannet 1996,13 - 2549,26 euro/månad exklusive allmänt lönetillägg.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Infrastrukturavdelningen och Ålandstrafiken

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har 100 anställda och en nettobudget om ca 40 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg- och energifrågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Ålandstrafiken är en enhet under Transportbyrån som sköter bokning och biljettering inom skärgårdstrafiken. Enheten är en serviceenhet som även tar hand om vissa statistiska uppgifter, redovisningar och fakturaunderlag samt stödjer kollektivtrafiken. I kontoret på Styrmansgatan 1 i Mariehamn finns fem anställda och säsongspersonal.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2021
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingar med CV skickas till:

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
15.03.2021 - 15:00
Kontakta

enhetschef Gilla Karlsson, +358-457 3446 450, fornamn.efternamn@alandstrafiken.ax eller av biträdande avdelningschef och tillika byråchef Niklas Karlman, +358-18-25132, fornamn.efternamn@regeringen.ax. Telefon växel +358-18-25 000

Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax