Barnträdgårdslärare | Bo på Åland

Barnträdgårdslärare

Barnomsorgen söker:

1. Två barnträdgårdslärare (heltid, ordinarie) med trolig inledande placering vid Sviby daghem resp. Överby daghem från och med 3.8.2020 och tillsvidare.

2. En barnträdgårdslärare (heltid, vikarie) vid daghemmet Trollsländan för tiden 3.8.2020-23.2.2021 med trolig förlängning.

3. En barnträdgårdslärare (heltid, vikarie) vid daghemmet Trollsländan för tiden 3.8.2020-31.7.2021.

4. En barnträdgårdslärare (heltid, vikarie) vid Sviby daghem för tiden 3.8.2020-31.7.2021.

Vikariatet tillsätts under förutsättning att ordinarie arbetstagare beviljas tjänstledigt.

Behörighetskrav enligt ÅFS 2011:90: Avslutad utbildning vid högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning. Före tillträde ska de som antas uppvisa straffregisterutdrag. Prövotid kan tillämpas.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
03.08.2020
Arbetets varaktighet
se respektive tjänst
Skicka ansökan till

Skicka ansökan till Barnomsorgen i Jomala, Pb 2, 22151 Jomala eller michaela.tuominen-gallros@jomala.ax.

Sista ansökningsdag
31.03.2020 - 15:00
Kontakta

Föreståndare Maria Stenberg-Haug, Sviby daghem, 018-50474
Föreståndare Carola Zetterström, Överby daghem, 018-31240
Föreståndare Kerstin Engström, Trollsländan, 018-329151
Barnomsorgschef Michaela Tuominen-Gällros, 018-329 137

Jomala kommun, Godbyvägen 448, 22150 JOMALA

Site by Strax