Barnskötare

Kumlinge kommun ledigförklarar på nytt ett arbete vid Annagårdens daghem som BARNSKÖTARE med arbetstiden 76,13 % av heltid i allmän arbetstid med arbetet förlagt till tisdag-fredag.

Behörighetskrav:

Avslutad utbildning som motsvarar gymnasialstadienivå, med minst tre års heltidsstudier med inriktning på barn och ungdom (Barnomsorgslag 2011:86 för landskapet Åland och barnomsorgsförordningen 2011:90).

Före tillträde skall den som väljs visa upp utdrag ur straffregistret.

Kumlinge kommun ser gärna att arbetet söks av både kvinnor och män och är en arbetsplats som välkomnar mångfald.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1277/2016).

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
19.08.2019
Arbetets varaktighet
14.06.2020
Skicka ansökan till

Ansökningar bör vara socialnämnden tillhanda under adress:
Socialnämnden
Kommunkansliet
Kumlingevägen 323 B
22820 KUMLINGE

Sista ansökningsdag
27.05.2019 - 15:00
Kontakta
För ytterligare information vänligen kontakta daghemsföreståndare Ann-Cathrin Lahtinen, (018) 622432, daghem@kumlinge.ax eller tf socialsekreterare Susanne Danielsson, (018) 622430, susanne.danielsson@kumlinge.ax
Kumlinge Kommun, Kommunkansliet, 22820 KUMLINGE

Site by Strax