Barnskötare | Bo på Åland

Barnskötare

Vi söker barnskötare till barnomsorgen inom Mariehamns stad.

VÅR VERKSAMHET

Våra kompetenta barnskötare arbetar med utvecklande daghemsverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-6 år. I varje barngrupp finns det 11-21 barn beroende på barnens ålder. Vi har även gruppfamiljedaghem för mindre barn med 8 barn i varje grupp. Personaltätheten på våra daghem är god och trivseln hög.

Vi tror på det kompetenta barnet och är noga med att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade för de unika individer de är. Leken är en viktig nyckel till barnets kunskap. Förutom den fria leken - både inom- och utomhus - är natur och miljö, gymnastik och rörelse, liksom sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga ingredienser i verksamheten.

DIN PROFIL

Vi söker dig som vill bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö. Du är engagerad och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är även intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag. Naturligtvis vill du även vara med och utveckla stadens barnomsorg.

Vi tror att du som söker känner igen dig i följande:

- Tror på det kompetenta, unika barnet och att lärande sker i en miljö som är rolig, trygg och lärorik

- Ser möjligheter i vardagen och sprider arbetsglädje i såväl det lilla som i det stora sammanhanget

- Har förmåga att dela med dig av dina erfarenheter liksom ta till dig och lära av andras

Behörighetskrav för barnskötare enligt landskapsförordning om barnomsorg och grundskola 2020:99. Behörig som barnskötare inom barnomsorgen är den som har avlagt en gymnasieexamen avsedd för barnomsorg som omfattar minst 180 kompetenspoäng eller en motsvarande examen.

VILLKOR

Vi söker 1 barnskötare med aktuell placering på daghemmet Skutan. Tjänsten är ett tidsbundet vikariat under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022, med möjlighet till förlängning.

Vi söker 1 barnskötare med aktuell placering på gruppfamiljedaghemmet Mästerkatten samt inom skiftesbarnomsorgen. Tjänsten är tillsvidare från 1.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Lön enligt avtal.

ANSÖKAN

Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.01.2022
Lön
Enligt avtal
Sista ansökningsdag
28.10.2021 - 15:00
Kontakta

Biträdande bildningschef Pamela Sjödahl
Telefonnummer: 018-531763
E-post: pamela.sjodahl@mariehamn.ax

Daghemsföreståndare Skutan Anette Henriksson
Telefonnummer: 018-531754
E-post: anette.henriksson@mariehamn.ax

Daghemsföreståndare Mästerkatten/skiftesbarnomsorgen Gun-Viol Lindeman
Telefonnummer: 531 755
E-post: gun-viol.lindeman@mariehamn.ax

Mariehamns stad, Segelmakargatan 7, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax