Avdelningssekreterare | Bo på Åland

Avdelningssekreterare

Vid landskapsfogdeämbetet lediganslås en ordinarie tjänst som avdelningssekreterare. För inskolning och med beaktande av arbetssituationen vid landskapsfogdeämbetet kommer den person som utses till ordinarie avdelningssekreterare att under perioden 1.5-31.8.2020 utses till en extraordinarie avdelningssekreterartjänst.

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Avdelningssekreteraren

1) ansvarar för organiseringen, planeringen och utvecklingen av arbetet i kansliet,

2) bereder ärenden gällande personal-, ekonomi och materialförvaltning,

3) ansvarar för statistik och resultatuppföljning samt deltar i den interna kontrollen av landskapsfogdeämbetet, och

4) utför övriga uppgifter som anförtros av landskapsfogden.

Avdelningssekreteraren handhar vid sidan av sina specifika uppgifter som avdelningssekreterare kansliets allmänna uppgifter.

Det finns inga behörighetsvillkor för uppgiften som avdelningssekreterare.

Framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att arbeta långsiktigt, strukturerat och resultatinriktat, att hantera krävande kundkontakter och vilja till fortsatt inlärning samt användning av olika datasystem.

Statsanställda som är verksamma i landskapet Åland ska ha sådana språkkunskaper som förutsätts i självstyrelselagen för Åland

(1144/1991) och som deras arbetsuppgifter kräver, med beaktande av att landskapet är enspråkigt svenskt och att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska. Övriga språkkunskaper räknas som merit. Kunskaper i finska underlättar handhavandet av tjänsten.

Den ordinarie avdelningssekreterartjänsten tillsätts med två månaders prövotid från 2020-09-01.

Utöver den uppgiftsrelaterade lönedelen betalas dessutom en lönedel som grundar sig på personlig prestation och som är högst 45 procent av den uppgiftsrelaterade lönedelen samt eventuellt erfarenhetstillägg.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.05.2020
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Lön
Kravnivå Y11, 2167,10€/månad
Skicka ansökan till

Skicka ansökan främst digitalt via Valtiolle.fi-systemet. Referensnummer/arbetsnyckel: 25-288-2020.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland, Torggatan 16,

22100 Mariehamn.

Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Sista ansökningsdag
31.03.2020 - 16:15
Kontakta

Bernt-Johan Jansson, 029 562 6951, bernt-johan.jansson@om.fi

Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland, Torggatan 16 A (Statens ämbetshus), 22101 MARIEHAMN

Site by Strax