Assistenter till barnomsorgen | Bo på Åland

Assistenter till barnomsorgen

VÅR VERKSAMHET

Våra kompetenta pedagoger arbetar med utvecklande daghemsverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-6 år. I varje barngrupp finns det 11-21 barn beroende på barnens ålder. Vi har även gruppfamiljedaghem för mindre barn med 8 barn i varje grupp. Personaltätheten på våra daghem är god och trivseln hög.

Vi tror på det kompetenta barnet och är noga med att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade för de unika individer de är. Leken är en viktig nyckel till barnets kunskap. Förutom den fria leken - både inom- och utomhus - är natur och miljö, gymnastik och rörelse, liksom sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga ingredienser i verksamheten.

DIN PROFIL

Du är ansvarsfull, noggrann och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är även intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag.

Vi tror att du som söker känner igen dig i följande:

- Tror på det kompetenta, unika barnet och att lärande sker i en miljö som är rolig, trygg och lärorik

- Ser möjligheter i vardagen och sprider arbetsglädje i såväl det lilla som i det stora sammanhanget

- Har förmåga att dela med dig av dina erfarenheter liksom ta till dig och lära av andras

Behörighetskrav för assistenter enligt landskapsförordning om barnomsorg och grundskola 2020:99. Behörig som assistent i barnomsorgen är den som har avlagt en lämplig gymnasieexamen.

VILLKOR

Vi kan erbjuda följande platser som assistenter inom barnomsorgen, med sex månaders inledande prövotid. Vänligen specificera i din fritt formulerade ansökan till vilken eller vilka platser du står till förfogande:

1 st heltid 38,25 h/vecka - tillsvidare

3 st deltid 78,4 % - tillsvidare

Arbetet inleds 1.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Lön enligt avtal.

Platserna tillsätts under förutsättning att budgetmedel för ändamålet beviljas.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
1.1.2022 eller enligt överenskommelse
Lön
Enligt avtal
Sista ansökningsdag
28.10.2021 - 15:00
Kontakta

Biträdande bildningschef Pamela Sjödahl
Telefonnummer: 018-531763
E-post: pamela.sjodahl@mariehamn.ax

Daghemsföreståndare Christian Eriksson
Telefonnummer: 018 531 763
E-post: christian.eriksson@mariehamn.ax

Daghemsföreståndare Tove Nordin
Telefonnummer: 018 531 669
E-post: tove.nordin@mariehamn.ax

Mariehamns stad, Elverksgatan 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax