Assistent, sommarvikarier | Bo på Åland

Assistent, sommarvikarier

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen är indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 250 anställda.

Sommarvikarier som assistent

KST söker sommarvikarier för assistentuppdrag till personer med olika vårdbehov runt om på Åland. Utbildning inget krav.

Personliga egenskaper: Vi värdesätter bra samarbetsförmåga, ansvarstagande, pålitlighet, flexibilitet och positiv attityd. En god förståelse och kommunikation i det svenska språket krävs. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Tillträdeolika perioder mellan 31.5 - 29.8.21. Arbetstiden varierar, 15-30 timmar per vecka.

Närmare information ges av socialhandledare Yvonne Öfverström-Sundqvist.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
31.05.2021
Arbetets varaktighet
29.8.2021
Lön
Lön heltid 2245,66€
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda per e-post: rekrytering@kst.ax

Intervjuer sker löpande

Sista ansökningsdag
21.05.2021 - 15:00
Kontakta

Socialhandledare Yvonne Öfverström-Sundqvist, 018 - 532 866, mån-fre 9-10, yvonne.ofverstrom-sundqvist@kst.ax

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax