Arkivarie

Ålands hälso- och sjukvård lediganslår en ordinarie tjänst som ARKIVARIE, heltid.

Arbetsuppgifterna är utredning, handläggning och samordning av ärenden inom ansvarsområdet för arkivfunktionen inom Ålands hälso- och sjukvård, handledning av övrig personal inom arkivfunktionen och även att utföra arbetsuppgifter som hör till arkivfunktionen.

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning.

Meriterande är erfarenhet av arbete inom arkivfunktion inom hälso- och sjukvård, kunskap i medicinsk terminologi, datorkunskaper, god förmåga att strukturera och organisera samt flexibilitet och samarbetsförmåga.

Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
02.09.2019 eller enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ansökan med CV riktas till sekreterarchef på adress:
Ålands hälso- och sjukvård, sekreterarenheten/ Britt Danielsson, PB 1055, AX-22111 Mariehamn eller på britt.danielsson@ahs.ax

Sista ansökningsdag
29.03.2019 - 12:00
Kontakta
Britt Danielsson, (018) 535 605, britt.danielsson@ahs.ax
Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax