Arbetsledare

Markenheten inom samhällstekniska avdelningen ansvarar för stadens uterum, i uppdraget ingår ombyggnad, nybyggnad, drift och underhåll av gator, parker, trottoarer och gc-vägar i Mariehamn, samt stadens friluftsområden i Jomala och Lemland. Målsättningen är att skapa en god stadsmiljö med framkomlighet, säker trafikmiljö samt en i övrigt trevlig och trivsam utemiljö. I markenheten ingår även en verkstad för service av arbetsfordon och maskiner.

För att kunna fullfölja vårt uppdrag med skötseln av stadens uterum söker vi nu en ARBETSLEDARE.

Arbetsledaren planerar och leder direkt eller via biträdande arbetsledare /förmän fältarbetarnas arbetsuppgifter gällande parker, grönytor, lekplatser, fritidsområden, badplatser, skogar, gator, gång och cykelytor samt övriga allmänna ytor.

Arbetsledaren ingår i avdelningens vinterunderhåll och dejourering, övervakar driftsentreprenader, ansvarar för arbetstidsrapportering, fakturagranskning, arbetsdagbok och kontering.

Du skall arbeta med att så effektivt som möjligt leda våra arbetsgrupper för utearbetet. Du arbetar ofta ute på fältet, men även administration och planering ingår i arbetsuppgifterna. Du har mycket kundkontakt, så det krävs att du har social kompetens och ett positivt humör. Till utbildningen ser vi gärna att du har en yrkesinriktad examen inom branschen, tex trädgårdsmästarutbildning, samt arbetsledarerfarenhet och god förtrogenhet med drift och anläggningsarbeten inom branschen.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Som e-post till stefan.nordas@mariehamn.ax eller hakan.linden@mariehamn.ax eller under adress:
Samhällstekniska avdelningen Elverksgatan1 AX 22100 Mariehamn, märke "Arbetsledare".

Sista ansökningsdag
30.04.2019 - 00:00
Kontakta
För mer information: arbetschef Stefan Nordas, (018) 531 572, stefan.nordas@mariehamn.ax eller enhetschef Håkan Lindén, (018) 531 560, hakan.linden@mariehamn.ax
Mariehamns stad/Samhällstekniska avdelningen, Elverksgatan 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax