Antikvarie i etnologi | Bo på Åland

Antikvarie i etnologi

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som antikvarie vid utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museums enhet Ålands kulturhistoriska museum.

Om arbetet som antikvarie

Antikvariens huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för Ålands museums etnologiska materiella samlingar. Som antikvarie kommer du att:

- utföra etnologiska undersökningar och dokumentationer,

- tillgängliggöra samlingen och verksamhetsområdet genom faktaframtagning och förmedlingsarbete; bland annat genom deltagande i utställningsproduktioner, trycksaker och publikt arbete,

- ansvara för insamling, registrering, fotografering och katalogisering och för databasen (Primus),

- ombesörja fortlöpande vård av samlingen samt

- bistå med rådgivning och service till forskare och allmänhet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, har god förmåga att samarbeta och är flexibel samt kan ta egna initiativ.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön 3 006,16 euro per månad (med alla ålderstillägg 3 839,15 euro) samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnas av:

Museichef Annika Dahlblom, Ålands museum

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering

http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Utbildnings- och kulturavdelningen och Ålands museum

Till utbildnings- och kulturavdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings- kultur-, arkiv- biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Ålands museums verksamhet innefattar utställningar och förmedling, ansvar och förvaltning av samlingar, kundservice samt museipedagogiskt arbete vid landskapsägda museer och sevärdheter. Ålands museum handlägger även utförande av uppdragsverksamhet inom sina verksamhetsområden.

Tjänsten som antikvarie i etnologi är placerad i enheten Ålands kulturhistoriska museum, som bedriver utställningsverksamhet och sköter de kulturhistoriska samlingarna.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
ordinarie
Lön
3006,16 €
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna sänder du till:

registrator@regeringen.ax

eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
01.11.2021 - 15:00
Kontakta

Museichef Annika Dahlblom, Ålands museum
+358 18 25000
annika.dahlblom@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax