Anbud för servicetrafik i Brändö kommun | Bo på Åland

Anbud för servicetrafik i Brändö kommun

Kommunstyrelsen i Brändö kommun begär härmed in anbud för följande: skolskjutsar, dagisskjutsar, serviceturer och kollektivtrafik med mera.

Anbud begärs utgående från nuvarande trafik, det vill säga för kollektivtrafiken, serviceturerna, skolskjutsarna, dagisskjutsarna och övriga skjutsar. För kommunens behov av trafik (tillkommer övrig körning/trafikplikt ref. till av ÅLR sökt och beviljat trafiktillstånd) gäller ett större fordon (plats för 1+8 vuxna, resp. 1+12 barn under 12 år) och ett något mindre fordon (plats för 1 + 4 vuxna, resp. 1 + 6 barn under 12 år). Anbud kan lämnas in av två olika trafikidkare, med varsitt fordon.. se behovet, som koordinerar sitt körande. Betraktas alltså i praktiken som ett anbud.

För uppgifter om trafiken överlag/i praktiken kan Eija Laitala-Pettersson/Taxi Brändö kontaktas tel.040 848 1982. För uppgifter om nödvändiga tillstånd, utbildning, lagstiftning m.m. kontaktas Ålands landskapsregering/ Per Ringsby, växel 018-25 000. Alternativt se landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till
Sista ansökningsdag
10.05.2021 - 15:00
Kontakta

Eija Laitala-Pettersson, Taxi Brändö, 040 848 1982
Ålands landskapsregering, Per Ringsby, växel 018-25 000

Brändö Kommun, , 22940 ÅVA

Site by Strax