Anbud för servicetrafik i Brändö Kommun | Bo på Åland

Anbud för servicetrafik i Brändö Kommun

Kommunstyrelsen i Brändö kommun begär härmed in anbud för följande: skolskjutsar, dagisskjutsar, serviceturer och kollektivtrafik med mera.

Anbud begärs utgående från nuvarande trafik, det vill säga för kollektivtrafiken, serviceturerna, skolskjutsarna, dagisskjutsarna och övriga skjutsar fr.o.m. 09.06.2021.

För kommunens behov av trafik (tillkommer övrig körning/trafikplikt ref. till av ÅLR sökt och beviljat trafiktillstånd) gäller ett större fordon (plats för 1+8 vuxna, resp. 1+12 barn under 12 år) och ett något mindre fordon (plats för 1 + 4 vuxna, resp. 1 + 6 barn under 12 år).

Anbud kan lämnas in av två olika trafikidkare, med varsitt fordon.. se behovet, som koordinerar sitt körande. Betraktas alltså i praktiken som ett anbud.

För närmare uppgifter se ANBUDSFÖRFRÅGAN, AVTAL, e-avrop (www.e-avrop.com) längre ner (inlämnande av anbud enbart via e-avrop).

För uppgifter om trafiken överlag/ i praktiken kan Eija Laitala-Pettersson/Taxi Brändö kontaktas tel.040 848 1982.

För uppgifter om nödvändiga tillstånd, utbildning, lagstiftning m.m. kontaktas Ålands landskapsregering/ Per Ringsby, Växel 018-25 000. Alternativt se landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
09.06.2021
Skicka ansökan till

Anbud bör vara inlämnat till Brändö kommun, 22940 Åva via e-avrop, www.e-avrop.com, Brändö - Skjutsar.

Mera info om hur lämna anbud via e-avrop - kontakta Mårten Broman, Ålands landskapsregering, växel 018-25 000.

Sista ansökningsdag
15.03.2021 - 17:00
Kontakta

Kommunsekreterare John Wrede, Tel: (018) 56500

Brändö Kommun, , 22940 ÅVA

Site by Strax