Jobba inom vården på Åland | Bo på Åland

Jobba inom vården på Åland

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är en av Ålands största arbetsgivare med cirka 1 000 anställda.

Ålands hälso- och sjukvård ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland, allt från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialiserad sjukvård och vård i livets slutskede. Trots omfattningen av den service ÅHS erbjuder är verksamhetsenheterna präglade av en familjär och människonära atmosfär.

Ett 80-tal läkare samt över 350 sjukskötare och annan vårdpersonal bildar en mäktig kunskapsorganisation tillsammans med tandläkare, terapeuter, övrig specialiserad personal och servicepersonal.

Över 800 ordinarie anställda och ett stort antal vikarier garanterar att ålänningarna – och sommartid även alla turister – kan känna sig trygga och vara medvetna om att de blir professionellt omhändertagna vid sjukdom eller olycka.

Centralsjukhus i Mariehamn

Verksamheten är av naturliga orsaker koncentrerad till Mariehamn. Här finns:

  • centralsjukhus med akutmottagning och specialiserad sjukvård
  • hälsocentral
  • geriatrisk avdelning
  • tandklinik
  • psykiatrisk klinik

Cirka 15 km norr om staden finns Godby hälsocentral.

Hälso- och sjukvårdsmottagningar

I de flesta kommuner finns hälso- och sjukvårdsmottagningar för invånarna. Mottagningarna erbjuder:

  • barnhälsovård
  • mödrahälsovård
  • skolhälsovård
  • läkarmottagning.

Den bofasta befolkningen i skärgårdskommunerna kan vid behov anlita helikopter för att snabbt ta sig till sjukhusvård.

Läs mer om Ålands hälso- och sjukvård

Vården behöver dig

Inom Ålands hälso- och sjukvård finns ständigt behov av utbildade yrkespersoner som till exempel läkare och sjukskötare.

Här kan du fylla i en intresseanmälan för jobb inom ÅHS

På Åland finns också flera privata arbetsgivare inom vården. De största är Medimar och Cityläkarna.

Jobb inom äldreomsorg och hemsjukvård finns till största delen i kommunerna samt vid boende- och vårdcentret Oasen

Fler arbetsgivare hittar du på Ålands Gula Sidor.

Site by Strax