Hitta ditt jobb

Sysselsättningssituationen på Åland är god. De senaste årens arbetslöshet på mellan 3 och 4 procent har medverkat till att efterfrågan på arbetskraft är stor.

Ett långsiktigt behov av personal finns inom så gott som alla branscher, men speciellt inom hälso- och sjukvård, it, hotell- och restaurang samt bygg och hantverk.

Lediga jobb

Aktuella platsannonser hittar du på

Du hittar också information om lediga jobb på Åland på EURES-portalen. Kontakta din lokala EURES-rådgivare för mer information.