Företagspresentationer

På Åland finns över 2 600 aktiva företag, både små entreprenörer och stora företag, som opererar på den internationella marknaden.

Några av företagen är välkända för det stora flertalet, andra är mindre kända men ändå lika framgångsrika.

Banker, försäkringsbolag, hotell, restauranger, livsmedelsindustri, byggföretag och handel står för merparten av sysselsättningen inom den privata sektorn.