Viktiga kontakter inom näringslivet | Bo på Åland

Viktiga kontakter inom näringslivet

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 Mariehamn
+358 (0)18 25000
info@regeringen.ax
www.regeringen.ax

Ålands Näringsliv r.f
Nygatan 6
AX -22100 Mariehamn
+358 (0)18 29029
info@naringsliv.ax
www.naringsliv.ax

Ålands Handelskammare
se Ålands Näringsliv

Företagarna på Åland r.f
Skarpansvägen 17
AX -22100 Mariehamn
+358 (0)18 23277
ombudsman@foretagare.ax
www.foretagare.ax

Ålandskontoret i Helsingfors
Georgsgatan 9 A, 4 vån
FIN-00120 Helsingfors
+358 (0)9 605926
www.regeringen.ax

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
PB 2026
AX-22111 Mariehamn
+358 (0)18 25000
info@ams.ax
www.ams.ax

Statens Ämbetsverk på Åland
Torggatan 16
Pb 58
AX-22101 Mariehamn
+358 (0)18 635 270
info@ambetsverket.fi
www.ambetsverket.ax

Ålands Kommunförbund
Ålandsvägen 26
AX-22100 Mariehamn
+358 (0)18 15390
info@kommunforbundet.ax
www.kommunforbundet.ax

Ålands Utvecklings Ab
Kvarteret iTiden,
Elverksgatan 10
AX-22100 Mariehamn
+358 (0)18 15950
info@auab.ax
www.auab.ax

Site by Strax