Livslångt lärande

Åland investerar i barnens framtid genom att ge dem små klasser och fin skolmiljö. Här finns också ett brett utbildningsutbud för både elever och studerande.

1. Skolförberedande förskoleundervisning

Grunden till ett livslångt lärande startar redan året innan barnet börjar skolan genom skolförberedande förskoleundervisning som en del av barnomsorgen.

2. Grundskola

Grundskolan är kommunal, avgiftsfri och öppen för alla. Den småskaliga undervisningen håller hög klass, vilket är tydligt i PISA-undersökningarna där Åland toppar de finländska och nordiska skolornas resultat i matematik.

3. Gymnasium och högskola

Efter grundskolan finns flera möjligheter till högre utbildning. Först grundläggande yrkesutbildning eller allmänbildande gymnasieutbildning, sedan vidare studier på högskolenivå.

Läs mer om studier på Åland