Sociala trygghetsförmåner

I olika livssituationer kan du ha olika behov av sociala trygghetsförmåner, som offentlig hälso- och sjukvård, socialservice, barnbidrag, sjukdagpenning, läkemedelsersättning eller pension.

När du jobbar på distans från Åland för en arbetsgivare i ett annat land är din rätt till sociala trygghetsförmåner i första hand baserad på ditt arbete, i andra hand på var du är fast bosatt.

Det finns en grundregel

Grundregeln är att du har rätt till social trygghet i Finland om du fysiskt befinner dig i Finland och arbetar, även om arbetet sker på distans från exempelvis Åland. Då tjänar du in arbetspension i Finland och har rätt till bosättningsbaserade sociala trygghetsförmåner från FPA så länge dina inkomster överstiger inkomstgränsen.

Din utländske arbetsgivare behöver också se till att din sociala trygghet följer finsk lagstiftning, bland annat genom att:

 • teckna en arbetspensionsförsäkring
 • teckna en försäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar
 • uppge dina arbetsinkomster till inkomstregistret i Finland.

För detaljerad information om sociala trygghetsförmåner, besök Fpa.fi

Besök Arbetspension.fi för detaljerad information om arbetspension i Finland

Mer information om lagstadgade socialförsäkringsuppgifter i Finland hittar du hos Pensionsskyddscentralen

Undantag till grundregeln

Det finns dock vissa undantag till grundregeln, till exempel när du är anställd av en utländsk arbetsgivare och bara arbetar tillfälligt på Åland. Eller om du delvis arbetar på distans från Åland och dessutom regelbundet arbetar i ett annat EU-land. Då är det upp till dig och din arbetsgivare att ta reda på var du har rätt till social trygghet.

Din sociala trygghet beror bland annat på:

 • i vilket land du är stadigvarande bosatt
 • från vilket land du har kommit till Finland för att arbeta
 • i vilket land din arbetsgivare finns
 • i vilket land utöver Finland du eventuellt arbetar.

Hos Pensionsskyddscentralen kan du läsa mer om arbete i flera EU-länder

Så här gör du om du arbetar tillfälligt på Åland: 

 1. Du och din arbetsgivare ska kontakta socialförsäkringsmyndigheterna i utgångslandet för att ta reda på om du fortfarande kan omfattas av den sociala tryggheten i landet.
   
 2. Ansök vid behov om ett intyg om social trygghet (A1-intyg inom EU).

Så här gör du om du arbetar på distans från Åland och fysiskt i ett annat EU-land:

 1. Du ska kontakta socialförsäkringsmyndigheterna i ditt bosättningsland (i det här fallet Finland) för att ta reda på var du har rätt till social trygghet.
   
 2. Ansök om ett intyg om social trygghet (A1-intyg inom EU).

Bra att veta om sociala trygghetsförmåner

Här hittar du mer information om sociala trygghetsförmåner för dig som jobbar på distans från Åland med en arbetsgivare i annat EU/EES-land eller Schweiz.

Distansarbete och A1-intyg

Om du och din arbetsgivare i annat EU/EES-land har kommit överens om att du ska distansarbeta tillfälligt från Åland kan arbetsgivaren ansöka om ett A1-intyg i annat EU/EES-land. Intyget visar till vilket lands socialförsäkringssystem du tillhör.

Det är din arbetsgivare som ansöker om A1-intyg för din räkning från Försäkringskassan i Sverige eller motsvarande myndighet i det land som du flyttar ifrån.

Om du:

 • har A1-intyg har du rätt till sociala förmåner från det land du flyttar ifrån samt rätt till exempelvis sjukvård även i Finland.
   
 • inte har ett A1-intyg ska alla avgifter av din lön istället betalas till Finland. Då är det storleken på din inkomst som avgör om du har rätt till bosättningsbaserade förmåner.

Om du jobbar i två eller flera EU/EES-länder eller Schweiz ska du ansöka om A1-intyg i det land där du är fast bosatt. Om FPA får in en förmånsansökan där de ser att du jobbar i två länder och saknar A1-intyg uppmanar de dig att ansöka om intyget. Tänk på att det då kan ta tid innan du får svar på din förmånsansökan eftersom man först måste avgöra rätten till A1-intyg.

Läs mer om A1-intyg hos Försäkringskassan i Sverige

Läs mer om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen i Finland

Mer information

Här kan du läsa mer om arbete i ett land inom EU/EES eller i Schweiz: