Beskattning vid distansarbete

Var du betalar skatt och vilka villkor som gäller för dig som distansarbetar varierar och beror på hur mycket av ditt liv du flyttat med dig och var du anses ha din hemvist.

Var är min hemvist?

Med hemvist menar staten vanligtvis den ort där du är skriven, men för dig som distansjobbar från Åland beror det bland annat på vad du har lämnat kvar i hemlandet. Till exempel kan följande påverka:

  • fastigheter (hus, sommarstuga, lägenhet, markområden)
  • familj (make/minderåriga barn)
  • ekonomiska bindningar (styrelsemedlem, eget företag).

Mer om hemvist enligt skatteavtalet kan du läsa på Skatt.fi: Artiklarna i skatteavtalen - punkt 2.4

Det är upp till ditt tidigare hemland att släppa iväg dig, det kan varken Åland eller Finland påverka. Om ditt tidigare hemland fortsätter att dra av skatt från din lön även efter flytten måste du läsa i skatteavtalet hur din beskattning behöver ändras. Kom ihåg att informera skattemyndigheten i ditt tidigare hemland när arbetet utförs utomlands på distans.

Artiklarna i skatteavtalen hittar du på Skatt.fi

På webbplatsen Nordisk eTax hittar du information som riktar sig till dig som bor i ett nordiskt land samtidigt som du har inkomst eller tillgångar i ett annat nordiskt land.

Läs mer om skatter i Norden på nordisketax.net

Bra att veta om beskattning

Arbeta för en utländsk arbetsgivare i Finland (och på Åland)

Hur betalar jag skatt?
Hur du ska göra för att betala skatt i Finland beror helt på din arbetsgivare i hemlandet. Om din arbetsgivare följer instruktionerna i länken om arbetsgivarskyldigheter (se nedan) behöver du bara ansöka om ett nytt skattekort i Finland. Sen sköter din arbetsgivare resten, från att betala in skatt och premier till att lämna in anmälan till inkomstregistret.

Om din arbetsgivare däremot inte sköter sina förpliktelser blir situationen mer komplicerad. Då måste du själv:

Observera att din utländske arbetsgivare också har skyldigheter i Finland. Be din arbetsgivare läsa vilka arbetsgivarskyldigheter som gäller för utländska företag i Finland på Skatt.fi 

Pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna behöver du komma överens om med din arbetsgivare. Det vill säga, är det din arbetsgivare som ansvarar för avtalet och betalar in premierna eller ska du göra det själv.  

På Skatt.fi hittar du viktig information för dig som flyttat till Åland men får din lön från en utländsk arbetsgivare i ett annat land, till exempel Sverige.

Påverkar den åländska kommunalskattelagen min skatt?

Din flytt till Åland innebär att du betalar skatt enligt den åländska kommunalskattelagen. Det gäller även för dig som flyttar inom Finland.

Lagen ger dig bland annat rätt att dra av eventuella sjukkostnader om du varit skriven på Åland sen den 31 december året innan.

Mer information om den åländska kommunalskattelagen hittar du här:

17 Ålandsbilaga (3017r) på Skatt.fi

Lag om beskattningsförfarande 1558/1995 -5 § Hemkommun på Finlex.fi

Avdrag för bostad

Du kan göra avdrag när du behöver en extra bostad. Till exempel om du är skriven och bosatt på Åland, men behöver hyra en bostad på orten där din arbetsplats finns. 

Läs mer om avdrag för din andra bostad på Skatt.fi 

Bra att veta för dig som flyttar från en annan ort i Finland är att den åländska kommunalskattelagen skiljer sig från den finländska lagen. Det betyder bland annat att avdraget för bostad på arbetsorten kan skilja sig storleksmässigt.

Läs mer på Skatt.fi: Beskattningen på Åland, punkt 2.1.9 

Övriga skatteavdrag

Förutom den åländska kommunalskattelagen finns det också andra avdrag som du kan göra om du jobbar på distans: 

Läs mer om avdrag för distansarbetare på Skatt.fi: Distansarbete och avdrag

Vad gäller för sjömän och flygande personal?

För dig som arbetar till sjöss eller som flygande personal gäller andra regler. 

Till sjöss

Till sjöss betalar du i första hand skatt i flaggstaten, det vill säga i det land som fartyget är flaggat. Om flaggstaten och ditt hemvistland inte är samma är det ditt hemvistland som ser till att du inte behöver betala dubbel skatt.

Bekvämlighetsflaggor som exempelvis Bahamas är ett undantag. Om du jobbar på ett sådant fartyg betalar du istället skatt i ditt hemvistland.

Sjömän med familj har ett självklart hemvistland, medan det finns utrymme för tolkningar för sjömän utan familj.

Flygande personal

Flygande personal beskattas olika beroende på vilket skatteavtal du har. Om du är bosatt inom Norden betalar du skatten i ditt hemvistland, oavsett var arbetet har sin flygbas.

Även för flygande personal med familj är hemvistlandet mer självklar än för personal utan familj.