Vikarie maskinmästare

Vikarie maskinmästare sökes till rederiets fartyg inför sommaren 2023.

Behörighetskrav minimum vaktmaskinmästare STCW III/1.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
31.05.2023
Arbetets varaktighetEnligt överenskommelse
ArbetstidEnligt avtal
LönEnligt avtal
Skicka ansökan till

thomas.bjork@rederiabeckero.ax

Kontakta

Thomas Björk,+3581828320, thomas.bjork@rederiabeckero.ax