Ungdomsledare

VÅR VERKSAMHET

Ungdomsenheten bedriver i första hand öppen ungdomsgårdsverksamhet på ungdomsgården Uncan.

Därtill har vi även grupper, eftermiddagsaktiviteter, evenemang och resor. De största evenemang vi är med och arrangerar är Unga Band, School's Out och Å-Lan.

Uncans målgrupp är i huvudsak årskurs 6 tills man fyller 18 år men vi har även aktiviteter från årskurs 3 på eftermiddagar.

Målet för Uncan är att vara en trygg plats med möjlighet till en varierande och inspirerande fritid där det inte finns krav utan fokus är på att må bra och trivas. Vår lokal erbjuder klättervägg, musikstudio, gymnastiksal, ateljé, café, filmrum och mycket mer.

ARBETSUPPGIFTER

Planera, leda och genomföra verksamheten vid ungdomsenheten.

Planera och genomföra marknadsföringsinsatser i olika kanaler samt handha bokningar av ungdomsenhetens utrymmen.

Arbeta för att ungdomarna erbjuds möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter inom ramen av de resurser som står till förfogande för stadens ungdomsverksamhet.

Skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att utveckla sin sociala kompetens, stärka sin identitet och reflektera över sig själva och sin omgivning.

Arbeta för att skapa kontakter och goda relationer till ungdomarna och mellan ungdomarna i verksamheten.

Fungera som en vuxen förebild för ungdomarna.

Övriga uppgifter enligt behov enligt arbetsledningens anvisningar.

KVALIFIKATIONER

Lämplig utbildning på gymnasialstadienivå eller motsvarande.

ARBETSTID

Heltidsarbete tillsvidare. Kvälls- och helgarbete ingår.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
6.12.2022 kl. 23:59
Arbetet börjar10 januari 9.1.2023
LönEnligt avtal.
Kontakta

Ledande ungdomsledare Patrik Eriksson, patrik.eriksson(at)mariehamn.ax, tel. +358 18 531450